Fellestrening

FELLESTRENING FOR ALLE


På disse treningene bestemmer du selv hva du vil trene på, samt hvordan du vil legge det opp, og jeg hjelper deg underveis. 


Du får tips og veiledning på det dere gjør. Jeg forklarer og viser deg hvordan det kan gjøres på en enkel og forståelig måte, så dere lykkes med det dere ønsker.


Det forutsetter at dere har gått kurs eller har en god forståelse for hvordan det er å trene hund. Hvor dere har gått kurs har ingen betydning, så lenge det har vært med bruk av positive metoder.


Ser jeg derimot at dere har behov for mer tilrettelegging, anbefaler jeg da enten trening 1 til 1 eller Valp- og grunnkurset.


Moment trening

Kjeding av momenter til en øvelse

Øvelser innen LP, bruks eller Rally

Hverdagslige øvelser


Påmelding gjøres for hver gang, med betaling før oppstart, enten med Vipps, via konto eller kontant.


Gjennomføres ved minimum 3 påmeldte hver gang.