Videregående kurs II

Videregående kurs - CGC (Hverdagslydighet - egner seg best etter AKC S.T.A.R. Puppy) - ENESTE I SKANDINAVIA!


Et hverdagslydighetskurs i forkant av en test kalt CGC, Canine Good Citizen, fra den Amerikanske Kennelklubben.


Her tar vi for oss hendelser og øvelser som du har nytte av i hverdagen. Du kan ta en test etter endt kurs. 1 test er inkludert i prisen.

Det er både teori og praksis hver gang. Siste gang er testgangen.

Dersom du ikke består testen første gang, er det mulig å ta den igjen når som helst, og så ofte du vil (500,- pr. test).

Tisper med løpetid har selvfølgelig tilgang til både kurs og test, men det anbefales at testen tas etter endt løpetid.


NB:

forutsetningen for å bli med på dette kurset, er at hunden kan alle grunnleggende signaler.

Dersom den ikke kan dette, må dere ta Valp- og grunnkurs først.


Testens momenter:

  1. Møte en fremmed person som hilser på fører
  2. Bli klappet av en fremmed person
  3. Håndtering. Bli undersøkt og børstet av fremmed person
  4. Lineføring. Følge fører i slakt bånd
  5. Passere en gruppe mennesker
  6. Sitte og legge seg på signal, samt "bli" når eier går i fra
  7. Komme på innkalling
  8. Hundemøte. Være rolig i møte med en annen hund på kort avstand, samt passere hunden
  9. Hverdagsmiljø. Takle f.eks. en passerende rullestol eller syklist samt takle en plutselig lyd
  10. Takle å bli overlatt til en fremmed person mens eier går i fra.


Ved bestått test, kan du søke AKC om å få tittelen CGC registrert etter din hunds navn, dersom den er registrert i et av NKK`s registre eller tilsvarende innen FCI.


Kurset går over 6 kvelder, 1,5 - 2 t.

Minimum 2 deltagere, maksimum 6 deltagere.


Les gjerne mer om AKC Family Dog Program her: https://www.akc.org/sports/akc-family-dog-program/