Kurs


Valp- og grunnkurs (fra 8 ukers alder – ingen øvre aldersgrense


AKC S.T.A.R. Puppy (fra ca 6 mnd – ca 10 mnd)


Videregående kurs AKC CGC (egner seg best etter AKC S.T.A.R. Puppy)


Spesialkurs innen forskjellige grener: bronsemerkekurs, lydighetskurs, sporkurs, rallylydighetkurs m.m.Les gjerne mer om AKC Family Dog Program her: https://www.akc.org/sports/akc-family-dog-program/

Påmelding via skjema på nettsiden: http://hunde-kurs.no/contact.html

 

 


Valp- og grunnkurs


Et kursprogram over 5 uker, med hovedvekt på det viktigste du trenger i omgangen med din hund: kontakt, kommunikasjon og belønning m.m.
Dette kurset anbefales til alle som ikke har gått på kurs før, uansett alder.


Kontakt og samarbeid er essensielt i opplæringen av din hund.

Har du god kontakt, og vet både hva du kan belønne med og hvordan, vil alt bli mye lettere for dere begge. Du får her lære det du trenger for å legge grunnlaget for et langt og lykkelig liv med din hund.

Vi tar blant annet for oss alle de grunnleggende øvelsene som å sitte/ligge pent og vente, komme på innkalling, hvordan få hunden trygt ut av bilen på en rolig måte, håndtering, forbudsord, passering, søksøvelser, samt at vi bygger opp og tar vare på en god kontakt mellom deg og din hund.

Sosialisering, miljøtrening, lek med fører og fri-kommando er også noe av det vi skal gå gjennom på dette kurset.

Det er satt av tid hver kveld så du får svar på det du måtte ha av spørsmål både underveis og etterpå. 

NB: Kurset er individuelt tilpasset hver hund og fører.

Valpen kan delta tidligst etter første vaksinasjon etter fylte 8 uker, og jeg anbefaler at valpen vaksineres ved 8, 12 og 16 ukers alder. Dette fordi vaksinen gitt ved 12 ukers alder ikke alltid er forenelig med antistoffer fra mor, og den da trenger å revaksineres ved 16 ukers alder for å oppnå full beskyttelse.


Kurset går over 5 ganger, og koster 1800,-

 AKC S.T.A.R. Puppy - ENESTE I NORGE!

AKC S.T.A.R. Puppy er et valpekurs, over 6 uker, for valper fra ca 6 mnd til ca 10 mnd.


S.T.A.R står for: Sosialisering ⭐ Trening ⭐ Aktivitet ⭐ Responsibilitet

For å delta, må hunden være ID merket på en eller annen måte, og den må ha grunnvaksinene i orden. Det vil si at den må være fullvaksinert med 4 ukers mellomrom, før oppstart.

Husk å ta med pass eller vaksinekort første kvelden!

Her tar vi for oss dagligdagse ting hunden må lære seg, som f. eks sitt, ligg, gå i bånd, komme ved innkalling, bli klappet, håndtert og undersøkt, inn/ut av bil, hus og hage, samt at jeg legger stor vekt på kommunikasjon mellom hund og eier.

Siste kvelden blir ekvipasjene evaluert, og ved bestått test, sendes papirene inn til AKC, som sender et flott diplom og en medalje direkte hjem til dere.
NB: For å bli evaluert, må dere ha deltatt på alle 6 kurskveldene. Dersom du er forhindret 1 gang, får du ta den ene gangen senere samme uken, eller uken etter. 


Kurset går over 6 ganger, og koster kr 1800,-

 

 


Videregående kurs - CGC (Hverdagslydighet)  - ENESTE I NORGE!


Et hverdagslydighetskurs i forkant av en test kalt CGC, Canine Good Citizen, fra den Amerikanske Kennelklubben.

Her tar vi for oss hendelser og øvelser som du har nytte av i hverdagen. Du kan ta en test etter endt kurs. Den er inkludert i prisen.

Det er både teori og praksis hver gang. Siste gang er testgangen.

Dersom du ikke består testen første gang, er det mulig å ta den igjen når som helst, og så ofte du vil.

Tisper med løpetid har selvfølgelig tilgang til både kurs og test, men det anbefales at testen tas etter endt løpetid.

 

Testens momenter:

  1. Møte en fremmed person som hilser på fører
  2. Bli klappet av en fremmed person
  3. Håndtering. Bli undersøkt og børstet av fremmed person
  4. Lineføring. Følge fører i slakt bånd
  5. Passere en gruppe mennesker
  6. Sitte og legge seg på kommando, samt bli når eier går i fra
  7. Komme på innkalling.
  8. Hundemøte. Være rolig i møte med en annen hund på kort avstand, samt passere hunden
  9. Hverdagsmiljø. Takle f.eks. en passerende rullestol eller syklist samt takle en plutselig lyd
  10. Takle å bli overlatt til en fremmed person mens eier går i fra.  


Ved bestått test, kan du søke AKC om å få tittelen CGC registrert etter din hunds navn, dersom den er registrert i et av NKK`s registre eller tilsvarende. 


Kurset går på helg og koster kr. 1750,- inkludert prøve.
Barn med hund kurs - N Y H E T ! 


Et kurs for barn opp til ca +/-14 år.
Det er barnet som deltar med egen eller familiens hund. Foresatt må være med TIL kurset, men får ikke være med PÅ kurset. 
De får lov å se på, og snakke med oss og barnet, men det er barnet som er i fokus. 


Her lærer barna å håndtere hunden, begge lærer å høre på hverandre.
Kontakt og kommunikasjon er den røde tråden.


I tillegg får de prøve seg på enkle triks som passer for hver enkelt hund/barn.

Kurset blir med andre ord tilpasset hver påmeldte ekvipasje.

Barna får utlevert en liten utstyrspakke som er tilpasset størrelse på både hund og barn. 


Kurset går over 4 ganger, og koster kr. 1500,-
Utstillingskurs - N Y H E T !


Her får du en teoretisk gjennomgang av en utstilling, i henhold til ulike klasser, hvordan bedømming foregår, premieringer og plasseringer.


Vi øver på det å vise hunden fra sin beste side, hvordan den skal bevege seg og stå, samt det å bli tatt på av en dommer.


Teori og praksis hver kveld. Kun for NKK/FCI registrerte hunder.


Kurset går over 4 ganger, og koster kr. 1500,-
Spesialkurs - Bronsemerkekurs/Appellmerkekurs i lydighet


NKK`s bronsemerkekurs, med mulighet for prøve etter endt kurs.

Dere får her lære alle øvelsene til NKK`s Bronsemerke i lydighet, og vi trener på selve gjennomføring av prøven, i tillegg til selve prøven etter endt kurs.

 

Deltagelse på dette kurset krever at hunden har kontakt med fører, samt at den har forståelse for sitt, dekk og stå. Hunden bør forøvrig være minimum ca 7 mnd ved gjennomføring av selve prøven


Regelverk:

https://www.nkk.no/getfile.php/13290003-1508330557/Dokumenter/Aktiviteter/Lydighet%20og%20rally/LP-regler01012017-IBRUK.pdf


Kurset går på helg, og koster kr. 1750,- inkludert prøve og NKK´s bronsemerke ved bestått.
Aktiviseringskurs


Mentalt aktiviseringskurs, med ulike typer aktiviteter.


Det blir lagt stor vekt på bruk av hode og nese, da en hund som bruker dette blir lykkelig sliten.

Gis hunden anledning til å bruke nesen funksjonelt, vil den for resten av livet ha en god forutsetning for å arbeide / mosjonere på en naturlig og avstressende måte.

 

* Godbitsøk

* Kong

* Kartonger

* Triks

* Hinderløype

 

Kurset går over 2 ganger, og koster kr. 1000,-

 

 

 

Sporkurs

 

* godbitspor

* menneskespor

* slepespor

* blodspor

 

Kurset går over 1 helg (lørdag og søndag), og koster kr. 1750,-
Situasjonskurs / passeringskurs / gå fint i bånd NYHET!


Et problemsløsningskurs for deg som sliter med at hunden utagerer av ulike årsaker i møte med andre hunder eller i enkelte situasjoner, for deg som trenger passeringstrening, og for deg som ønsker å lære hunden å gå fint i bånd.


Kurset foregår både i Fjerdingveien og på annet sted.

Passer for alle typer hund, uansett alder og kunnskapsnivå. Maksimum 6 hunder pr. kurs.


Kurset går over 2 ganger, med minst 1 uke mellom, og koster kr. 1200,-
Lydighetskurs LP kl 1


Et lydighetskurs for deg som har tatt bronsemerke/appellmerket i lydighet, og ønsker å trene videre.

Her går vi gjennom alle øvelsene i NKK!s lydighetsprogram LP kl 1.


Regelverk:

https://www.nkk.no/getfile.php/13290003-1508330557/Dokumenter/Aktiviteter/Lydighet%20og%20rally/LP-regler01012017-IBRUK.pdf
Helgekurs i lydighet


Et helgekurs i lydighet, hvor vi tar for oss det hver enkelt ekvipasje trenger. 

Det vil da si at det er individuelt tilpasset til deg og hunden din.

Ut i fra hva hver enkelt trenger, blir det før oppstart bestemt hvor kurset skal holdes.

Med forbehold om endringer.