NKK bronsemerke kurs


SPESIALKURS - Bronsemerkekurs/Appellmerkekurs i lydighet


NKK`s bronsemerkekurs, med mulighet for prøve siste kurskveld.


Dere får her lære alle øvelsene til NKK`s Bronsemerke i lydighet,

og vi trener på selve gjennomføring av prøven,

i tillegg til selve prøven. Separat prøve kan gjennomføres så mange ganger du vil (300,- pr. prøve).


Deltagelse på dette kurset krever at hunden har kontakt med fører, samt at den har forståelse for sitt, dekk og stå

Hunden bør forøvrig være minimum ca 7 mnd ved gjennomføring av selve prøven


Regelverk:

https://www.nkk.no/getfile.php/13290003-1508330557/Dokumenter/Aktiviteter/Lydighet%20og%20rally/LP-regler01012017-IBRUK.pdf


Kurset går over 6 kvelder.

Fredager.